KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

     20.IX.2023r. (środa )  – godz. 17.00

     14.XI.2023r. ( wtorek)- godz. 17.00

     10.I.20274 r. (środa) –  godz. 17.00 – ( zebranie semestralne)  

      17.IV.2024 r. (środa) – godz. 17.00

RADY PEDAGOGICZNE:

I semestr

08.12.2023 r.informacje dla Rodziców o zagrożeniach
i   przewidywanych ocenach

RADA KLASYFIKACYJNA – 02. I.2024 r.

RADA ZATWIERDZAJĄCA – 10.I.2024 r.

II semestr

27.05.2024r.informacje dla Rodziców o zagrożeniach
i   przewidywanych ocenach  rocznych

RADA KLASYFIKACYJNA – 10.06.2024 r.

RADA  ZATWIERDZAJĄCA – 17.06.2024 r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

23. XII –31. XII.2023 r.

FERIE ZIMOWE

15.I – 28.I.2024 r.

WIOSENNA PRZERWA  ŚWIĄTECZNA

28.III – 02.IV.2024 r.

FERIE LETNIE

22.VI – 31.VIII.2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. (Roz. Min. Edukacji)

02.XI.2023r. – Roz. Min. Edukacji z dnia 5października 2010 r.

29-30.IV.2024 r.- Roz. Min. Edukacji            

02.V.2024r.-    Roz. Min. Edukacji          

31.V.2024r. – Roz. Min. Edukacji       

14.V.2024r.Egzamin ósmej klasy z języka polskiego

15.V.2024r.Egzamin  ósmej klasy z matematyki

16.V.2024r. –   Egzamin  ósmej klasy z języka angielskiego