BIP

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Łomnie za rok 2018 są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Czosnów w zakładce BiP

Czytaj dalej