Historyczny moment, doniosła chwila… Nadanie imienia naszej szkole.

W dniu 9 maja 2023 r. przeżywaliśmy piękną, historyczną i niezwykle doniosłą chwilę – oficjalne nadanie naszej szkole imienia Powstańczych Oddziałów Specjalnych AK “Jerzyki “.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą podczas, ktorej ks. Prałat Tadeusz Bazylewicz z parafii Łomna, dokonał poświęcenia sztandaru.

Nastepnie wszyscy uroczystym przemarszem udali się w kierunku szkoły. Tam odbyła się dalsza cześć ceremoniału. Po przywitaniu zaszczytnych gości, przedstawiciele grupy sponsorów dokonali symbolicznego wbicia gwoździ umieszczonych na drzewcu.

Następnie sztandar został przekazany na ręce Dyrektora szkoły – pana Edwarda Irka.

Kolejnym etapem było przekazanie sztandaru przez Dyrektora, Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu oraz złożenie ślubowania przez przedstawicieli klas.

Po tych wzniosłych chwilach, głos zabrali: Wójt Gminy Czosnów- Antoni Kręźlewcz, p. Zdzisław Izydorczak (syn Jerzyka), p. Magdalena Biernacka z Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, która odczytała list marszałka woj. mazowieckiego – Adama Struzika, p. Marcin Biegas – Prezes Zarządu Środowiska Grupy Kampinos AK oraz p. Anna Maliszewska- radna powiatu nowodworskiego.

Dyrektorzy pozostałych sześciu szkół gminy Czosnów złożyli wspólnie gratulacje, najlepsze życzenia oraz pamiątkowe upominki.

W uroczystości gościliśmy również:

Sztandar Bojowy Stowarzyszenia Żołnierzy POS “Jerzyki” Armii Krajowej,

Sztandar Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Pułkownika Jerzego Strzalkowskiego w Lesznie,

Sztanadr 2. Szczepu POS “Jerzyki”,

Sztandar OSP w Łomnie oraz sztandary wszystkich szkół gminy Czosnów na czele z dyrektorami tych placówek.

Świętowanie zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły oraz grupy wokalnej “Wokaliza” z Izabelina.

Miłym, uwieńczającym akcentem było zaproszenie wszystkich gości i uczniów na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Dziękujemy wszystkim Honorowym Gościom za przybycie, godne reprezentowanie i wspólne przeżywanie tego wspaniałego i historycznego wydarzenia.

Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości.

Od tej pory będziemy dumnie kroczyć w przyszłość razem z naszym patronem Powstańczymi Oddziałami Specjalnymi AK “Jerzyki”.