Zmiana terminu zebrania z rodzicami

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

     27.IX.2022r. (czwartek )  – 17.00 (zebranie z rodzicami)

     16.XI.2022 r. (środa) – 17.00 – 19.00 (Dzień Otwarty dla Rodziców)

     18.I.2023r.(środa ) –  17.00 – ( zebranie semestralne)  

      04.IV.2023 r. (wtorek) – 17.00 – 19.00 (Dzień Otwarty dla Rodziców)

      23.V.2023r. ( wtorek) – 17.00 (zebranie z rodzicami)

Zmiana na 16.05.2023 r. (wtorek) godz. 17.00 , ze względu na egzaminy klasy ósmej w ww. terminie

RADY PEDAGOGICZNE

Oceny śródroczne i końcoworoczne przymierzane są na dwa tygodnie
przed radą zatwierdzającą.

RADA KLASYFIKACYJNA – 01. II.2023.r.

RADA ZATWIERDZAJĄCA – 09.II.2023r.

II semestr

RADA KLASYFIKACYJNA – 06.VI.2023r.

RADA  ZATWIERDZAJĄCA – 16.VI.2023r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

14.X.2022r. –  zajęcia opiekuńczo- wychowawcze –Dzień Edukacji Narodowej

23.V.2023r.  – Egzamin ósmej klasy z języka polskiego

 24.V. 2023r.-Egzamin ósmej klasy z matematyki

  25.V.2023r. Egzamin  ósmej klasy z języka angielskiego       

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 23 – 31 grudnia 2022 r.

FERIE ZIMOWE: 13 – 26 lutego 2023 r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

FERIE LETNIE: 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni wolne Roz. Min. Edukacji:

31.X.2022r. – Roz. Min. Edukacji z dnia 5października 2010r.

02 .V. 2023 r. – Roz. Min. Edukacji      

 09.VI.2023r. –    Roz. Min. Edukacji