Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych.

Zapraszamy rodziców do rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli dla dzieci 3, 4, i 5-letnich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których zapewniamy miejsca dla wszystkich dzieci 6-letnich zamieszkałych w Gminie Czosnów.

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej należy złożyć od 20.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć w terminie od 06.03.2023 r. do 24.03.2023 r.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, niepublicznych przedszkoli działających na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082 ze zm.), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych.