Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, niepublicznych przedszkoli działających na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 poz. 1400 ze zm.), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych.

Zapraszamy rodziców do rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli dla dzieci 3, 4, i 5-letnich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których zapewniamy miejsca dla wszystkich dzieci 6-letnich zamieszkałych w Gminie Czosnów.

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej należy złożyć od 19.02.2024 r. do 01.03.2024 r.

Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej rodzice składają do 12.04.2024 r.

Szczegółowej informacji na temat rekrutacji udziela Wydział Oświaty Kultury i Promocji, od 04.03.2024 r. pod numerem telefonu 22 785 00 02 wew. 153 lub 156.

Dokumenty do pobrania poniżej: