Statut szkoły

Proszę kliknąć poniżej:

Statut 2019 ze zmianami

1.Regulamin_dyzurow (1)

2.REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

5.REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6.wso zachowania