Nauczyciele w Zespole Szkół Publicznych w Łomnie w roku szkolnym 2018/ 2019

p. Ewa Bartosińska – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej;

p. Robert Dziudziek – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 4;

p. Elżbieta Górna – nauczyciel języka francuskiego;

rada_pedagogiczna

p. Edward Irek – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łomnie; nauczyciel chemii, fizyki, ;

p. Anna Franiewska- nauczycielka historii, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawczyni klasy III Gimnazjum;

p. Helena Irek – nauczycielka przyrody, wiedzy o społeczeństwie; wychowawca klasy VII Szkoły Podstawowej ;

Ksiądz Arkadiusz Fliszkiewicz – nauczyciel religii;

p. Radosław Kamiński –  nauczyciel techniki i informatyki;

p. Małgorzata Krzemińska – nauczanie wczesnoszkolne; wychowawca oddziały przedszkolnego;

p. Małgorzata Matysiewicz – nauczanie wczesnoszkolne; wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej;

p. Anna Ostrowska –  nauczycielka języka polskiego ; wychowawca klasy  V Szkoły Podstawowej;

p. Dorota Pawłowska – nauczycielka języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz; wychowawczyni klasy VIII Szkoły Podstawowej;

p. Julita Halarewicz – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VI Szkoły Podstawowej;

p. Joanna Rucińska – nauczyciel wspomagający;

p. Krystyna Szatkowska – nauczanie wczesnoszkolne; wychowawca klasy II Szkoły Podstawowej;

p. Lucyna Węgier – nauczanie wczesnoszkolne; wychowawca klasy I Szkoły Podstawowej;

p. Joanna Kozyra- Ziółkowska – nauczycielka języka angielskiego;

p. Joanna Zarzycka- nauczyciel języka angielskiego;

p. Sylwia Nowakowska- nauczyciel wspomagający, szkolny logopeda;

Dodaj komentarz