Zwinny dzieciak

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Walka z chorobami kręgosłupa wśród dzieci w Warszawie i gminie Nowy Dwór Mazowiecki” realizowany przez Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o. o., który został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 9. 2. 2 Zwiększenie dostępności usług medycznych. 

W ramach projektu w naszej szkole 2 razy w tygodniu nieodpłatnie będą się odbywały zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.  NA ZAJĘCIA KWALIFIKUJĄ UCZNIÓW SPECJALIŚCI REHABILITANCI. Jeżeli Państwo wyrażą zgodę, by dziecko zostało przebadane przez specjalistów, prosimy o jak najszybszy zwrot do wychowawców wypełnionych dokumentów. Dokumenty zostały dziś rozdane dzieciom. W przypadku braku zgody, dziecko nie będzie brane pod uwagę.

Program skierowany jest do uczniów klas I- VI.