Zimowe warsztaty rozwoju kompetencji

W drugim tygodniu ferii zimowych uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu unijnego „Z mazowieckiej szkoły w wielki świat”. Odwiedzili wówczas wiele ciekawych miejsc, spotkali się z interesującymi ludźmi, rozwijali swoje kompetencje społeczne. Byli m.in.w: – Sejmie i Senacie,

– w siedzibie Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika,

– u Rzecznika Praw Obywatelskich,

– Muzeum Żydów Polskich,

Uczniowie brali także udział w zajęciach sportowych, zorganizowanych w szkole w Kazuniu Polskim.