Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego będzie się odbywało według następującego harmonogramu:
Godz.8.30- klasa II (p.Węgier);
Godz. 9.00- klasa I (p.Krzemińska i p. Rucińska);
Godz. 9.30- klasa 0 (p. Matysiewicz) oraz klasa III (p. Szatkowska);
Godz. 10.00- klasy 4-6 ( p. Kozyra, p. Dziudziek, p. Ostrowska);
Godz. 10.30- klasa 7 (p. Halarewicz);
Godz. 11.30- klasa 8 ( p. Irek).