Projekty Unijne

W ZSP w Łomnie realizowany jest obecnie projekt unijny zatytułowany Pomoce dydaktyczne na szóstkę. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów uzdolnionych z przedmiotów artystyczno – humanistycznych i matematycznych, dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z wadami wymowy oraz z trudnościami matematycznymi.  Udział w projekcie biorą uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej.  Są to zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w nielicznych grupach – maksymalnie do 8 osób.  Dzięki projektowi szkoła wzbogaciła się w liczne programy multimedialne do przedmiotów matematycznych, pomoce dydaktyczne do zajęć ruchowych, logopedycznych oraz do pracy z uczniem z dysleksją.

Informacje o projekcie unijnym Pomoce dydaktyczne na szóstkę, realizowanym w ZSP w Łomnie w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014:

Informacje o projekcie unijnym 1

informacje o projekcie unijnym 2

informacje o projekcie unijnym 3