ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Spotkania z p. Zdzisławem Izydorczakiem

25. 02. 2019 roku uczniowie mieli okazję spotkać się z Panem Zdzisławem Izydorczakiem, który przybliżył im historię Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”.