Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców- Pani Katarzyna Franiewska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców-Pani Ewelina Pietraczyk

Skarbnik Rady Rodziców  Pani Katarzyna Potocka

Sekretarz Rady Rodziców Pani Anna Damińska

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Jeziorkowski

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Jarosław Franiewski

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Marcin Damiński