ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Półkolonie zimowe

W czasie ferii zimowych od 28.01 do 01.02 w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim będą organizowane półkolonie:

a) od 8.00 do 16.00 dla uczniów dowożonych i odbieranych przez rodziców

b) od 9.00 do 14.00 dla uczniów dowożonych i odwożonych autokarem szkolnym.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zwrot wypełnionych kart do sekretariatu do 20.12.18r.

Karty do pobrania tutaj:

KARTA KWALIFIKACYJNA -półkolonie zimowe

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH