Informacja o planowanej wycieczce

Opłacona w listopadzie wycieczka do Teatru Wielkiego w Warszawie odbędzie się zgodnie z planem dnia 29. 04. 2019 roku. W związku z zawieszeniem strajku dzieci przychodzą do szkoły wg planu na godz. 8.10. Powrót planowany jest około godziny 15.00.