PÓŁKOLONIE ZIMOWE

 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych (10.02.2020 – 14.02.2020) w Kazuniu Polskim odbędą się półkolonie. Dokumentacja do pobrania znajduje się poniżej lub w sekretariacie. Wypełnione deklaracje (karty, zgody) należy zwrócić do sekretariatu do 20.01.20r.

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU akcja zima 2020

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (1)

 

Półkolonie adresowane są do uczniów klas 0-8. Rodzice uczniów klasy 0 mogą zapisać swoje dzieci na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze do Kazunia Nowego.

 

Akcja zimowa  w naszej gminie będzie odbywała się w dniach 10 luty – 14 luty 2020r. w Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim w godzinach 7:00 – 17:00 dla dzieci dowiezionych przez  rodziców i  w godz. 9:00 – 14:00 dowożonych przez autokary szkolne .

Uczestnicy, to uczniowie od  I –do VIII klasy szkoły podstawowej. Dzieci pod opieką nauczycieli będą dowożone spod szkół macierzystych przez autokary szkolne i w to miejsce będą odwożone po zakończonych zajęciach. Harmonogram przywozu i odwozu  uczestników przez autokary zostanie załączony jako osobny dokument. Uczestnicy będą korzystać z różnorodnych zajęć i wycieczek zgodnie z harmonogramem, który ukaże się 25 stycznia 2020r.  na stronie Gminy oraz na stronach Szkół Podstawowych w naszej gminie.  Uczestnicy będą  mieli  możliwość skorzystania z obiadu dostarczanego przez firmę cateringową Gastro-TOM (Cena zupy: 2,80 zł. Cena drugiego dania: 7,80 zł.) Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do obuwia na zmianę.

Rodzice dzieci, które chcą uczestniczyć w akcji zimowej , wypełniają kartę zapisu i załączone zgody i przekazują do dnia 20 stycznia 2020r.  do szkół w Gminie Czosnów.