ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców

odbędzie się

3 października (środa) o godz. 18.00

 

Zapraszamy!