ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Zbiórka dla Germaine

Od stycznia do maja 2019 r. w comiesięcznych zbiórkach na Germaine oraz podczas akcji w Kole Gospodyń Wiejskich w dniu 06.04.19 zebraliśmy w sumie 735 zł 83 gr dla naszej podopiecznej. Cała suma została przelana na konto Centrum Misyjnego sióstr Pallotynek. Darowizna wystarczy na opłatę za szkołę dla Germaine w przyszłym roku szkolnym i inne związane z tym wydatki .