ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Zajęcia dodatkowe

Wszelkie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne będą się odbywały po godzinie 15. 30, czyli po drugim odwożeniu.