ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Uwaga!

2 listopada 2018 roku (piątek) świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.30- 17.00.