ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Uroczystość odsłonięcia pomnika Orła Białego