TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

I semestr 

 

RADA KLASYFIKACYJNA – 15 I 2019r.

 

RADA ZATWIERDZAJĄCA – 21 I 2019r.

     

II semestr 

 

RADA KLASYFIKACYJNA – 06 VI 2019r.

 

RADA  ZATWIERDZAJĄCA – 14 VI 2019r.