Terminy Rad Pedagogicznych

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

I semestr  

RADA KLASYFIKACYJNA – 02.01.2018r.

 RADA ZATWIERDZAJĄCA – 09.01.2018r.

      TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

II semestr 

 RADA KLASYFIKACYJNA – 06.06.2018r.

 RADA  ZATWIERDZAJĄCA – 14.06.2018r.

 RADA PODSUMOWUJĄCA – 22.06.2018r.