ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

Biblioteka szkolna organizuje akcję popularyzacji czytania wśród dzieci. Partnerem akcji jest sieć sklepów Biedronka. Uczniowie klas 1-3 otrzymali dzienniczki, w których rodzice poświadczają swoim podpisem, że ich dziecko spędziło z książką co najmniej 10 minut (jeśli dziecko nie umie, czytać może rodzic). Za każdy podpis rodzica, uczeń otrzymuje naklejkę z podobizną Słodziaka.

Uwaga! Nie są to naklejki, które potem można wymieniać na pluszaki! 

Aby wyrobić w dziecku nawyk czytania, wystarczy czytać z nim codziennie po 10 minut, przez co najmniej 21 dni.

Głośne czytanie jest niezwykle istotne dla rozwoju dziecka. Jego największe zalety to: nauka samodzielnego myślenia i pobudzania wyobraźni, ćwiczenie pamięci i koncentracji, pomoc w nauce i wsparcie w szkolnych sukcesach.

 

Kolejnym etapem akcji jest zorganizowanie w szkole „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”.

 

Chętni mogą także stworzyć dalsze losy Gangu Słodziaków i wziąć udział w konkursie!

Do wygrania jest 3000zł na uzupełnienie księgozbioru szkolnej biblioteki, a także przewidziano oddzielne nagrody dla uczniów. Fundatorem nagród jest Jeronimo Martins Polska SA, właściciel sklepów Biedronka.