Świątecznie strojenie choinki

5grudnia dzieci ustroiły choinkę piernikami wykonanymi przez uczniów podczas akcji Rady Rodziców.