ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Styczniowe zebranie Rady Rodziców

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 10. 01. 2018 roku po zebraniu w klasach.