Sprawa nadania imienia szkole

Rada Pedagogiczna  jednogłośnie podjęła decyzję o wstrzymaniu procedury nadania imienia szkole w związku z brakiem możliwości porozumienia z przedstawicielami Rady Rodziców.