Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/ 2020 wynosi 50zł. Trzecie i kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do naszej szkoły jest zwolnione z ww.opłaty.

Wpłat należy dokonać do 30. 10. 2019r.

Pieniądze można wpłacać do skarbnika p. Marii Gryziak, na konto lub skarbników klasowych.

 

Numer konta: 

25 8009 0007 0012 2249 5001 0001 

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach