ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Samorząd szkolny

Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018:

Martyna Balcerowska

Zasia Stopka

Natalia Halarewicz

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Krzemińska i Julita Halarewicz

Dodaj komentarz