ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Ratujemy i uczymy ratować!

28.05.2019roku p.Dorota Pawłowska i p. Sylwia Nowakowska wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Dzięki temu zdobyliśmy aż 5 fantomów oraz szereg publikacji (plakaty, płyty DVD, książki dla nauczyciela, książki dla uczniów, bajki dla dzieci, atrapy telefonów do nauki wybierania numerów alarmowych dla najmłodszych, itp.), które pomogą nam oswajać dzieci i młodzież z tematyką udzielania pierwszej pomocy. Będziemy jeszcze lepiej przygotowani do bicia rekordu w jednoczesnym udzielaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w październiku, w którym braliśmy udział już dwa razy!