Przekaż 1% podatku na działalność szkoły

UWAGA! Nastąpiła zmiana numeracji poszczególnych rubryk w drukach PIT. Osoby przekazujące swój 1% podatku powinny je uwzględnić. Poniżej zamieszczamy poprawioną wersję apelu!

 Fundacja „Rodzice Szkole”, z którą współpracujemy podała zmiany dnia 15. 01. 2018r. 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły w Łomnie!

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców, tak jak w ubiegłym roku, przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi  pozyskiwanie przez radę rodziców  -za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego   nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa  podatku dochodowego..

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych oraz   poinformowanie  ich, że  mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

 

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać  w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2017 (PIT 28 poz. 134,  PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 95,   PIT 37 poz. 137,  PIT 38 poz. 52,  PIT 39 poz. 48)

 

KRS: 0000268115             Cel szczegółowy:                „RR Szkoły Podstawowej w Łomnie”

 

Przesyłamy link do przykładowej strony www z której można pobrać darmowe  formularze PIT,  lub wypełnić deklaracje online. Na stronie jest możliwość wpisania wybranego KRS i celu szczegółowego dla 1% podatku. Wystarczy na etapie wyboru OPP kliknąć na ” wybierz inne OPP” a następnie wybrać „znam i sam wpiszę KRS” po czym uzupełnić KRS i cel szczegółowy.
  https://www.e-pity.pl/e-deklaracje-program-desktop-online/

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” oraz o warunkach pozyskania 1% podatku znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl   Wszelkie pytania prosimy kierować również na adres Rady Rodziców lomna.radarodzicow@gmail.com

 

Kliknij poniżej, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje jak wypełnić PIT. Pamiętaj, że zmienił się cel szczegółowy- wpisz „RR Szkoły Podstawowej w Łomnie”

instrukcja pit