ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Przedstawienia w wykonaniu Koła Teatralnego

Koło Teatralne pod opieką p. Małgorzaty Matysiewicz wystawiło dwa przedstawienia. Dla młodszych uczniów oraz dla starszych.