Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca Rady Rodziców- Barbara Dzikowska

Zastępca- Iwona Łepik

Skarbnik- Maria Gryziak

Sekretarz- Emilia Andrzejewska

 

Tel. do przewodniczącej 515 331 978