ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości

20 marca 2019 roku odbyła się lekcja żywej historii „Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości”.