Nauczyciele w roku szkolnym 2019/ 2020

p. Ewa Bartosińska – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej;

p. Robert Dziudziek – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 5;

rada_pedagogiczna

p. Edward Irek – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łomnie; nauczyciel chemii, fizyki;

p. Anna Franiewska- nauczycielka historii, edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel języka francuskiego;

p. Helena Irek – nauczycielka przyrody, wiedzy o społeczeństwie; wychowawca klasy VIII Szkoły Podstawowej;

Ksiądz Arkadiusz Fliszkiewicz – nauczyciel religii;

p. Radosław Kamiński –  nauczyciel techniki i informatyki oraz wychowania fizycznego;

p. Małgorzata Krzemińska – nauczanie wczesnoszkolne- wychowawca klasy I;

p. Małgorzata Matysiewicz – nauczanie wczesnoszkolne- wychowawca oddziału przedszkolnego;

p. Anna Ostrowska –  nauczycielka języka polskiego- wychowawca klasy  VI Szkoły Podstawowej;

p. Dorota Pawłowska – nauczycielka języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz;

p. Julita Halarewicz – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VII Szkoły Podstawowej;

p. Joanna Rucińska – nauczyciel wspomagający;

p. Krystyna Szatkowska – nauczanie wczesnoszkolne- wychowawca klasy III Szkoły Podstawowej;

p. Lucyna Węgier – nauczanie wczesnoszkolne- wychowawca klasy II Szkoły Podstawowej;

p. Joanna Kozyra- Ziółkowska – nauczycielka języka angielskiego- wychowawca klasy IV;

p. Joanna Zarzycka- nauczyciel języka angielskiego;

p. Sylwia Nowakowska- nauczyciel wspomagający, szkolny logopeda;

p. Ewelina Zielińska- nauczyciel wspomagający;