ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

List od Germaine z podziękowaniem za wsparcie