ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Komunikat strajkowy nr4

W czasie egzaminów w godz. 8-16.00 odbywają się zajęcia opiekuńcze z pracownikami UG Czosnów.