Klub Wolontariatu „Niezapominajka”

W roku szkolnym 2018/ 2019 swą działalność rozpoczęło Koło Wolontariatu „Niezapominajka”. Opiekunkami są p. Anna Franiewska i p. Joanna Rucińska

,, Nigdy nie zajmuję się tłumami, lecz jedną osobą. Gdybym spojrzała na
tłumy, nigdy bym nie zaczęła.” Matka Teresa

Te słowa Matki Teresy Szkolne Koło Wolontariatu Niezapominajka wybrało sobie
za motto działalności. Chcemy wziąć udział w misji ADOPCJI SERCA i rozpocząć zbiórkę
pieniędzy na konkretne dziecko z Afryki. Naszą kandydatka jest Germaine Ateba, urodzona
15.01.2009 r .w stolicy Kamerunu, Yaounde. Chodzi do szkoły podstawowej w tym mieście,
ma chore oczy i musi nosić specjalne okulary. Mama dziewczynki nie jest w stanie zapłacić
za szkołę dziecka. Sama (mąż porzucił rodzinę) zajmuje się dziećmi, zajmuje się trochę
handlem na ulicy, ale są to marne zarobki, które nie starczają na potrzeby rodziny.
Czym jest adopcja serca czyli adopcja na odległość? Jest to bardzo prosty gest ludzkiej
solidarności między osobą(osobami),  bądź rodziną adoptującą dziecko na dystans, a
adoptowanym dzieckiem, które nie musi wyjeżdżać ze swego kraju, w którym żyje.
Nadal przebywa w swojej rodzinie, jeśli jest to możliwe, lub wśród swoich krewnych.
Jednak pomoc osób adopcyjnych może wpłynąć na tworzeniu lepszej przyszłości dziecka.
Celem takiej pomocy dzieciom np. z Afryki, jest przede wszystkim umożliwienie
wykształcenia, które najczęściej jest odpłatne. Wpłacając minimalną sumę na dane dziecko
200zł na rok, pomagamy mu ukończyć szkołę podstawową i kontynuować naukę w szkole
średniej.
Jeśli sytuacja finansowa osób adoptujących pozwala na przekazanie większej sumy
dodatkowo, niż ustalona minimalna składka, pieniądze te będą zawsze wykorzystane dla
dzieci, np. na dożywianie, leczenie, zakup odzieży szkolnej czy artykułów potrzebnych do
szkoły.
Do adopcji serca wybierane są dzieci z rodzin wielodzietnych i bardzo biednych, sieroty, bądź
nie mające któregoś z rodziców.
Szkolne Koło Wolontariatu rusza z akcją zbiórki pieniędzy DLA GERMAINE.
Od przyszłego tygodnia nasi wolontariusze będą zbierać każdą złotówkę na naszą koleżankę
z Kamerunu. Dołącz się i Ty!!!