Gminny Konkurs Ortograficzny dla gimnazjów

5843578844_fc9533cd0c_z26 maja w naszej szkole odbędzie się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów z gimnazjów z naszej gminy. Konkurs odbywa się co roku i zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Za zorganizowanie imprezy odpowiedzialne są Dorota Pawłowska i Anna Ostrowska.

REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS I- III GIMNAZJUM

1. Organizator:

Zespół Szkół Publicznych w Łomnie
Łomna 133, 05- 152 Czosnów, tel. (22) 785 0120,

2. Cele konkursu:
• podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji;
• wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w tym zakresie;
• rozbudzanie w uczniach potrzeby starannego i poprawnego pisania;
• wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu ich kompetencji;
• propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei współodpowiedzialności za język ojczysty;

3. Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I- III gimnazjum. W konkursie może wziąć udział po jednym uczniu z każdej klasy (maksymalnie troje uczniów z każdego gimnazjum z terenu gminy Czosnów). O sposobie wyłonienia reprezentacji szkoły decydują nauczyciele danej szkoły. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 maja 2017 roku pod numerem telefonu: (22) 785 0120

4. Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych w Łomnie, Łomna 133, 05- 152 Czosnów dnia 26 maja 2017roku o godzinie 9.00 ( w przypadku, gdyby termin Państwu nie odpowiadał prosimy o kontakt w celu zmiany ww.)

5. Przebieg konkursu:
• Uczestnicy wraz z opiekunami winni się zgłosić w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łomnie w dniu konkursu nie później niż o godzinie 8.45.
• Zadaniem uczniów będzie napisanie dyktanda.
• Czas przewidziany na napisanie dyktanda to 45 minut.
• W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele wszystkich szkół uczestniczących w konkursie.

6. Ocena prac konkursowych:

Przestawienie i opuszczenie litery, a także pominięcie wyrazu traktowane jest jako błąd ortograficzny. Interpunkcja nie wpływa na punktację.
Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Błędnie zapisany wyraz należy przekreślić i zapisać poprawnie powyżej. Nie należy używać z korektora.

7. Zakres materiału:
Oprócz reguł pisowni polskiej wymagana jest znajomość poprawności zapisu wyjątków.

8. Nagrody dla uczestników:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe, natomiast laureaci otrzymają nagrody książkowe lub rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie a uczniom życzymy powodzenia !

Organizatorki: Dyrektor Szkoły:

A. Ostrowska
D. Pawłowska