Dzień Wiosny

Dzień Wiosny odbędzie się w naszej szkole 21. 03. 19r.  zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Zostanie on przekazany uczniom przez wychowawców. W związku z tym Rada Pedagogiczna zadecydowała, że opiekunki Samorządu Uczniowskiego i pozostali nauczyciele nie będą brali udziału w zebraniach Rady Rodziców.