ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Dzień Dziecka

31. 05. 2019 roku w godzinach 8.30- 12.00 odbędzie się Dzień Dziecka. W programie gry i zabawy na terenie szkoły. Przewidziany poczęstunek. Dowożenie i odwożenie pozostaje bez zmian.