Dzień Dziecka

W związku z pismem Rady Rodziców z dnia 17.03.2019roku, w którym zostało napisane, że: „Rada Rodziców nie podejmuje się organizacji i udziału w organizacji jakichkolwiek kolejnych imprez szkolnych do czasu aż Dyrektor nie zadba o skuteczne metody organizacji pracy szkoły i współpracy z Radą Rodziców” szkoła podjęła działania, mające na celu zorganizowanie Dnia Dziecka we własnym zakresie.

Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o organizacji Dnia Dziecka na terenie szkoły.