ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Dyskoteka karnawałowa

4 stycznia w Remizie OSP w Łomnie odbyła się dyskoteka karnawałowa dla klas 6- 3g.

Imprezę zorganizowała Rada Rodziców. Dziękujemy szczególnie DJ Magnezowi, który zapewnił bezpłatnie profesjonalną obsługę.

Dziękujemy także wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie oraz opiekę podczas dyskoteki.