Aktualności

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły odwiedzili miejscowy dom opieki, by przekazać najlepsze życzenia wszystkim podopiecznym.

Czytaj dalej

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Góra grosza. 

Czytaj dalej

Ostatniego dnia przed feriami świątecznymi wszystkie klasy zebrały się, by wspólnie pokolędować. 

Czytaj dalej

Zwyczajem naszej szkoły najstarsza klasa, czyli III gimnazjum,  wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcą zaprasza na wigilię wszystkich pracowników naszej szkoły. Tak było i tym razem. 21.12.2017 odbyło się wigilijne spotkanie, które było okazją  do wspólnego odśpiewania kolęd oraz miłego spędzenia czasu. 

Czytaj dalej

Zabawa karnawałowa z animatorami z Parku Julinek dla uczniów klas 0-5 odbędzie się 04.01.2018 roku od godz. 9- 12.00 w szkole. Wstęp bezpłatny dla uczniów, którzy zapłacili składkę na Radę Rodziców. Pozostałe dzieci będą musiały kupić bilet wstępu w cenie 25zł. Przewidziano poczęstunek. Uczniowie, którzy nie chcą wziąć udziału w imprezie będą mieli zapewnioną opiekę […]

Czytaj dalej

Poniedziałek 22.01.18 r. 9.00-`13.00 warsztaty dla uczniów  (wprowadzenie) Wtorek 23.01.18 r. 9.00 wyjazd;    10.00-10.45 Łazienki Królewskie;    11.00-12.00 Spotkanie w Senacie z Wicemarszałkiem Senatu;       12.00-13.00 Wycieczka edukacyjna po Sejmie i Senacie;     13.15 powrót do szkoły Środa 24.01.2018 r. 9.00 wyjazd;   10.00-11.15 wizyta w Biurze rzecznika Praw Dziecka;  11.45-13.00 Sąd najwyższy lub […]

Czytaj dalej

UWAGA! Nastąpiła zmiana numeracji poszczególnych rubryk w drukach PIT. Osoby przekazujące swój 1% podatku powinny je uwzględnić. Poniżej zamieszczamy poprawioną wersję apelu!  Fundacja „Rodzice Szkole”, z którą współpracujemy podała zmiany dnia 15. 01. 2018r.  Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły w Łomnie! Szanowni Państwo, dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców, tak jak […]

Czytaj dalej

14 grudnia odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc, jak jej unikać i jakie kary grożą, jeśli się takiej przemocy dopuścimy.

Czytaj dalej

15. 12.17 uczniowie klasy trzeciej zaprosili na wspólne kolędowanie swoich rodziców i rodzeństwo. Podczas spotkania wystawili przedstawienie wyreżyserowane przez p.Małgorzatę Krzemińską. Spektakl odegrano także w szkole. Przedstawienie wszystkim niezwykle się podobało. 

Czytaj dalej