ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Akcja Lato

Informujemy, że półkolonie odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim w terminie 24. 06. 2019- 05. 07. 2019 roku.

 

Dla uczestników dowożonych i odbieranych przez rodziców w godzinach 8- 16.00

Dal uczestników dowożonych i odwożonych autokarem szkolnym w godzinach 9- 14.00

 

Poniżej w załącznikach karta kwalifikacyjna wraz z załącznikami

karta kwalifikacyjna- półkolonie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

UWAGA! Kartę należy oddać do 7 czerwca 2019 roku.