Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

kalendariumDni wolne od zajęć dydaktycznych

18.04.2018r.Egzamin Gimnazjalny Część

Humanistyczna

 

19.04.2018r. Egzamin Gimnazjum Część

Matematyczno-Przyrodnicza

 

20.04.2018r.Egzamin Gimnazjalny

z Języka angielskiego                 

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

  1. 12–31. 12. 2017r.

 

FERIE ZIMOWE

15. 01-28.01. 2018r.

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

29.03.2018r. – 3.04.2018r.

 

FERIE LETNIE

 23.06– 31.08. 2018r.

 Dni wolne od zajęć zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 5 października 2010r.

18,19,20.04.2018r. – Egzaminy Gimnazjalne

 30.04.2018r. – Roz. Min. Edukacji

                      z dnia 5października 2010r.

 02.05.2018r. – Roz. Min. Edukacji

                      z dnia 5października 2010r.

 1.06.2018r. – Roz. Min. Edukacji

                      z dnia 5października 2010r.