ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

W czwartek 06.06.19 roku
o godzinie 17.00 w sali matematycznej

odbędzie się OBOWIĄZKOWE zebranie z Radą Rodziców i Komisją Oświaty z UG Czosnów.

Zapraszamy wszystkich rodziców!