ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

Komunikat strajkowy nr 5- kontynuacja strajku

Informujemy, że strajk trwa nadal. W przypadku jego zawieszenia lub odwołania, na stronie pojawi się o tym informacja.Tak, jak do tej pory, codziennie w godz. 8.00- 16.00 odbywają się zajęcia opiekuńcze.