ul. J. Kochanowskiego 89 05-152 Łomna

W środę 20 marca na pierwszej godz.lekcyjnej odbędzie się lekcja żywej historii. Zajęcia przewidziane są dla klas 0- 8.

Koszt- 6zł.